Ko seštejemo slovenski in hrvaški del sistema Avant2Go, se je število registracij uporabnikov že v letu 2023 približalo velikemu mejniku - številki 50 tisoč. V skladu s pričakovanjem mejnika, ki ga bomo gotovo dosegli v prihodnjem letu, v naši ekipi ustrezno povečujemo kapacitete vozil, lokacij, pa tudi organizacijske zmogljivosti, kamor sodi tudi naša in vaša nepogrešljiva ekipa. Hvala vam za vsa vaša vprašanja, predloge in pomoč, ki so pomemben del nemotenega delovanja sistema deljenja, oziroma souporabe.