Nova mobilnost pomeni zmanjševanje odvisnosti od fosilnih goriv