V Ljubljani je lokacijski nabor vse bolj pester in prilagojen najpogostejšim potem prebivalcev