Njihovi strokovnjaki namreč uvajajo sodobne informacijske tehnologije in napredne energetske storitve na zahtevna tehnična področja v energetiki, industriji in transportu. Foto: Solvera Lynx)