V središču Ljubljane bosta zaradi rekonstrukcije do predvidoma 30. junija 2018 za ves promet zaprti Gosposvetska cesta in Dalmatinova ulica do Miklošičeve ceste.

Skica območja zapore (vir: Mestna občina Ljubljana)

Na severnem delu Slovenske ceste bo veljala spremenjena začasna prometna ureditev, po kateri bo izvoz možen le v smeri proti Tivolski cesti.

Lokacija “Tivoli Center” ostaja odprta, a pazite na spremenjen prometni režim!

Pri MO Ljubljana voznikom svetujejo, naj bodo pozorni na označevalne table, s katerimi opozarjajo na zaporo cest. Dodatni svetlobni obvestilni tabli bosta postavljeni na Celovški cesti, pred križiščem z Drenikovo ulico, in na Tavčarjevi ulici, da se bodo vozniki lahko pravočasno preusmerili na druge ceste in se s tem izognili zapori.

Poleg Gosposvetske ceste se seveda nahaja tudi Avant2Go lokacija Tivoli Center, katera kljub prenovi ostaja odprta. Nekoliko spremenjen bo le režim dostopa:

1. Vhod na lokacijo bo v času prenove možen le iz smeri Bleiweisove ceste (zavijete desno).

2. Izhod iz smeri lokacije bo nekoliko zahtevnejši kot sicer, saj bodo semaforji s strani Gosposvetske v času prenove ugasnjeni (v promet se vključite, ob prostem vozišču). Za večjo varnost priporočamo zgolj zavijanje desno, v smer Tivolske.

Poleg arheoloških raziskav, ki so bile delno že opravljene, bodo v okviru del prenovljeni tudi vodovod, kanalizacija, plinovod, vročevod in javna razsvetljava. Nova podoba Gosposvetske ceste bo sledila videzu Slovenske ceste, po celotni dolžini bo zasajen obojestranski drevored, tlakovan »trg« pred cerkvijo in na vseh pomembnih točkah (križiščih, prehodih, avtobusnih postajališčih) urejene taktilne oznake za slepe.

Nova podoba Gosposvetske ceste (vir: Mestna občina Ljubljana)

Na odseku med križiščem s Celovško cesto in Zupančičevo ulico je predvidena ukinitev enega voznega pasu v smeri proti centru, v nasprotni smeri pa ukinitev ločenega desnega zavijalnega pasu na Tivolsko cesto. S tem bodo sproščene dodatne površine za pešce in kolesarje.

Na Dalmatinovi ulici bo ohranjena obstoječa enosmerna ureditev. Z zoženjem voznih pasov bo na severni strani ulice pridobljen dodaten prostor za vzpostavitev kolesarske steze proti zahodu, med parkirnimi mesti pa je predvidena ureditev enostranskega drevoreda.

Pri MOL prosijo, da načrtovanju svojih poti tokrat posvetite večjo pozornost

Pri vsem tem pa bosta potrebna strpnost in prilagajanje situaciji na terenu, k čemur pripomore premišljeno načrtovanje potovanja. Zato odgovorni pri MOL udeležence v prometu prosijo, da se pravočasno odpravijo na pot, preverijo aktualno stanje prometa, poiščejo obvoze oz. druge poti … in da uporabljajo alternative, ki omogočajo hitrejše potovanje glede na dano situacijo (hoja, kolo, javni prevoz, sopotništvo, souporaba avtomobila, P+R …).