mesto na Gorenjskem, znano tudi po močni industriji, se danes vključuje v številne projekte, ki stremijo k izboljšanju kvalitete sobivanja občanov - tudi na področju mobilnosti in novih tehnologij. Tam so prebivalcem in obiskovalcem že ta trenutek na voljo električno vozilo brezplačnega mestnega prevoza Kranvaj, sistem za izposojo koles Kr-s- kolesom, pa tudi javno odprto spletno omrežje KRANJopen, ki izboljšuje tehnološko povezanost občanov. Zaradi relativno majhne oddaljenosti od Ljubljane in Brnika, ima Kranj dobre možnosti za nadaljnje, še tesnejše sistematično povezovanje.