Njihovo poročanje o zagonu in napredku projekta Avant2Go nam daje veliko dodatne motivacije in nam pomaga širiti glas o projektu do širokega občinstva.