Ne, uporaba mobilnega telefona med vožnjo seveda ni dovoljena. Če storite tovrsten prekršek in vas pri tem izsledi policist, vam bo za to izročil globo 120 evrov (velja na dan 30.5.2017).

Zakon o pravilih cestnega prometa v 72. členu namreč veleva: “Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno Preberi več >