Ne, uporaba mobilnega telefona med vožnjo seveda ni dovoljena. Če storite tovrsten prekršek in vas pri tem izsledi policist, vam bo za to izročil globo 120 evrov (velja na dan 30.5.2017).

Med vožnjo ni dovoljeno uporabljati naprav, ki ovirajo voznika

Zakon o pravilih cestnega prometa v 72. členu namreč veleva: “Voznik in učitelj vožnje med vožnjo ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila (maska, slušalke, telefon itd.).” (Vir: Uradni list RS)

Delovanje sistema souporabe električnih vozil Avant2Go je tesno povezano z uporabo pametnih naprav. Te v največji meri trenutno predstavljajo mobilni telefoni. Uporabnik sistema vse korake najema v aplikaciji opravi izključno pred in po sami vožnji. Med slednjo naj mobilni telefon počiva nekje na mestu, kjer ne ovira voznika.

Telefon naj počiva nekje, kjer na vožnjo ne bo vplival

Ali lahko za volanom kadarkoli uporabljam mobilni telefon?

Ne, uporaba mobilnega telefona za volanom ni dovoljena, četudi stojimo v koloni, ob rdeči luči na semaforju, ali vozimo zelo, zelo počasi. To velja tudi za spremljevalca mladoletnega voznika. Mobilni telefon lahko uporabimo šele tedaj, ko je vozilo varno parkirano na za to predvidenem mestu.

V Veliki Britaniji obstaja izjema, da mobilni telefon voznik lahko uporabi med vožnjo v nujnem primeru, ko ne bi mogel varno zaustaviti vozila, a je klic na pomoč nujen. Okoliščina je lahko denimo nesreča na avtocesti. Slovenski zakon take situacije trenutno ne predvideva.

Ali lahko telefoniram z bluetooth slušalko na enem ušesu?

Uporaba te naprave je med vožnjo dovoljena le v primeru, če ne zmanjšuje zmožnosti voznika za optimalno obvladovanje vozila. To pomeni, da ne sme ovirati njegovih slušnih zaznavnih sposobnosti. Seveda je ob tem treba poudariti, da voznik lahko uporablja zgolj slušalko, ne pa tudi mobilnega telefona.

Telefon smemo uporabljati le ob varno zaustavljenem vozilu na parkirišču

Ali lahko med vožnjo uporabim katerokoli drugo napravo?

Zakon pravi, da voznik ne sme uporabljati opreme ali naprav na način, ki bi zmanjševale njegovo slušno ali vidno zaznavanje ali zmožnost obvladovanja vozila. To pomeni, da seveda odpadejo tudi druge elektronske naprave. Policija vas lahko zaustavi tudi, če ste med vožnjo nastavljali radijski sprejemnik ali vnašali navigacijske napotke, v kolikor je to vodilo v nenadzorovan premik vozila.

Ob uporabi drugih funkcij avtomobila mora biti voznik zelo pazljiv

Da ne bi kršili zakona, pa lahko uporabljate sisteme, ki omogočajo povezavo vašega mobilnega telefona z osrednjim multimedijskim prikazovalnikom v vozilu (ob predpostavki, da to storite na varen način). Prav tako lahko na mobilnem telefonu uporabljate navigacijo, le da se med vožnjo naprave ne smete dotikati.

Vožnja zahteva stoodstotno pozornost

Kljub temu, da gre za formalno dovoljeno ravnanje, je pomembno, da voznik pri sebi razmisli, ali je s tem lahko stoodstotno osredotočen na dogajanje v prometu in ali ne ogroža ostalih udeležencev. Policija želi, da bi vozniki tako ravnanje v prometu prepoznali kot negativno, saj lahko gre za dejavnik, ki poveča tveganje za nastanek prometnih nesreč.

Kakšna bo kazen za nedovoljeno uporabo?

Za prekršek voznika oziroma učitelja vožnje motornega vozila se predvideva globa 120 evrov, z globo 40 evrov pa se kaznuje za prekršek voznik, ki ne potrebuje vozniškega dovoljenja (npr. kolesar ali voznik kolesa z motorjem).

Rajši prihranite baterijo … 🙂

Vožnja je aktivnost, ki ji moramo posvetiti vso našo pozornost. Vozila, ki so del flote Avant2Go, omogočajo prostoročno telefoniranje. V kolikor pričakujete nujen klic, ali pa bo vožnja nekoliko daljša, priporočamo, da mobilni telefon povežete z osrednjim sistemom (infotainmentom). Lahko pa mu zgolj privoščite nekaj oddiha in ga pred pričetkom vožnje priklopite na polnjenje. Saj veste, odstotki baterije bodo prišli še kako prav za tisti večerni selfie ob Ljubljanici … 🙂